South Watch.org South Watch.org
รายงานเสวนา
ห้าสิบเสียงผู้หญิงชายแดนใต้


ฝนกลางไฟ
พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงผู้หญิงชายแดนใต้

'หลายเรื่อง เรารู้สึกว่ามันคือชีวิต แล้ว 50 เรื่องที่อยู่ในหนังสือ เป็นมุมหนึ่งของผู้หญิงตัวเล็ก ๆ ที่มีชีวิตอยู่จริง ๆ ในสังคมภาคใต้นี้ ภาคใต้ที่เราเห็นแต่ความรุนแรง เห็นแต่ความตาย เห็นแต่เหตุการณ์ฆ่ากันรายวัน แต่ผู้หญิงเหล่านี้เขาต้องอยู่ เขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาอยู่อย่างไร ผู้หญิงที่อยู่ในหมู่บ้าน อยู่แบบไม่ใช่อยู่แบบเห็นแก่ตัวด้วย อยู่แบบอยากจะช่วยเหลือคนอื่น ทำหนังสือเล่มนี้รู้สึกได้กำลังใจ ขนาดเขาอยู่ในสังคมที่จะตายวันตายพรุ่ง ตื่นมาพรุ่งนี้อาจจะโดนระเบิด แต่เขาก็ยังคิดถึงคนอื่น ตรงนี้ที่รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ควรจะได้รับการเผยแพร่ ให้สังคมไทยรับรู้ว่า พลังของผู้หญิงนั้นยิ่งใหญ่ ในมุมของผู้หญิงหลาย ๆ คนในหนังสือเล่มนี้ นอกจากชาวบ้านแล้ว บางคนมีความรู้อะไรนิดหน่อย ๆ ก็ลุกขึ้นมาทำงานที่กว้างขึ้น แล้วคนที่ไม่ใช่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่อยากจะยื่นมือเข้าไปเพื่อช่วยเยียวยาปัญหา รวมมุมมองตั้งแต่ระดับรากหญ้าถึงระดับประเทศ ถ้าใครอยากจะแก้ปัญหาภาคใต้ ก็ฟังเสียงผู้หญิงจากหนังสือเล่มนี้ คิดว่าเราน่าจะมีทางออกให้กับปัญหาความรุนแรงภาคใต้'

บทความพิเศษ

บทความพิเศษ

Extraordinary ordinary women of the South

A woman's life is never easy. Even in peace-time, women have to wage a silent war against gender oppression and prejudice, both in and outside the home. Now the southern women have a real war to struggle with, thanks to the clash between Muslim Malay and Buddhist Thai nationalism, between state violence and the natives' fiery vengeance _ all in the men's game. But are women just passive victims? Haven't they played any active part in restoring peace?

บทความพิเศษ

ฝนกลางไฟ
พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงผู้หญิงชายแดนใต้

จิตต์ปภัสสร์ บัตรประโคน

หาก มองปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากมุมมองของผู้หญิง ซึ่งเป็นมุมมองที่ได้เชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ชีวิต บทบาททางสังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเป็นผู้ดูแลครอบครัวและชุมชนของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบและหน้าที่ของผู้หญิงในบริบทต่างๆ เชื่อได้ว่าจะเป็นโอกาสขยายมุมมองต่อการแก้ไขปัญหาให้กว้างขวางออกไป อย่างน้อยการนำเสนอเรื่องราวผ่านบทสัมภาษณ์ของผู้หญิงทั้ง 50คน อาจเป็นแนวทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหาได้ถึง 50 แนวทาง
วิชาการสาธารณะ

วิชาการสาธารณะ

เสวนา เรื่อง สิทธิเสรีภาพของประชาชนในสถานการณ์ไม่ปกติ

หลังจากเหตุการณ์ 11 กันยา 2001 รัฐทั่วโลกเริ่มตระหนักกันมากขึ้นในเรื่องการก่อการร้าย พยายามตั้งประเด็นเกี่ยวกับว่าจะปกป้องรักษาชีวิตและทรัพย์สินอย่างไร ในท่ามกลางบรรยากาศใหม่ในโลก ซึ่งเรียกว่า “การก่อการร้ายสากล”...

วิชาการสาธารณะ

สังคมการเมืองปัจจุบันกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สรุปแนวโน้มของเหตุการณ์ความรุนแรงจนถึงเดือนตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา รูปแบบความรุนแรงตามที่ได้เคยวิเคราะห์ไว้ว่า สถานการณ์ความรุนแรงมีแนวโน้มที่ลดลง Pattern มันยังคงเป็นเหมือนเดิม ก็คือมีแนวโน้มที่ลดลง เพียงแต่มันยังมีความไม่แน่นอน มันยังมีการกระตุกขึ้นเป็นบางช่วงสั้น ๆ...
อิสลามกับโลกสมัยใหม่

อิสลามกับโลกสมัยใหม่

อิสลามกับโลกสมัยใหม่

ผมขอเริ่มโดยการเล่าถึงความคิดของตนเอง มันเริ่มจากความคิดที่ว่า เมื่อ 3 ปีมาแล้ว สถานการณ์ในภาคใต้ก็เห็นเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ และยิ่งเราได้อ่านตามเว็ปไซต์ และบทความต่าง ๆ ผมคิดว่ามีความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงในสังคมไทยคล้ายๆกับว่า กระแสอิสลามมันหยุดนิ่งอยู่กับที่...
โครงการตลาดวิชา

a picture

>  วิกฤตในการจัดการทรัพยากร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

a picture

>  มหาอำนาจกับโลกมุสลิม การเมืองของการก่อการร้าย

a picture

>  ประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

a picture

>  เศรษฐศาสตร์การเมืองกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตอนที่ 1)

a picture

>  ปรัชญาการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชน..อุดมการณ์และขีดจำกัด

a picture

>  เหลียวหลังแลหน้า ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและชุมชน:มุมมองจากชาวบ้าน3จังหวัดชายแดนภาคใต้(ตอนที่1)

a picture

>  ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดน : จากวันนั้น....ถึงวันนี้

a picture

>  ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดน : ความจริงและมายาคติ (ตอนที่1)
BLOG คณะทำงานวาระทางสังคม
คณะทำงานวาระทางสังคม
> >ประมวลเนื้อหาจากการจัดเวทีสาธารณะ โครงการวิชาการสาธารณะ กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 เวที (ช่วงเดือนตุลาคม 2551 - ... > ท่ามกลางสถานการณ์อันเลวร้าย "ผู้หญิง" คือกลุ่มคนที่พยายามลุกขึ้นต่อสู้ ลบรอยบาดแผลที่ปวดร้าวภายในใจ รวมทั้งร่วมกันเยียวย... > สำหรับหนังสือเล่มนี้แล้ว รศ.ดร. ธเนศ ได้นำเราไปค้นหาความเป็นมาของแนวความคิดเรื่องการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของประเทศไทยอีก... > 'หนังสือ “ความรู้และความไม่รู้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” อาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ สำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาข้อมู...

tjanews

IDSW

lek-prapai

midnightuniv

pachathai

South See

CURSI

MU's research center for peace building